Cenník

Celodenná starostlivosť: 280 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                           200 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov

Poldenná starostlivosť: 150 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                          110 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov

- platí aj ako cena celodennej starostlivosti poskytovanej cca 10 -12 dní v mesiaci

(v tom prípade platí cena celodennej stravy 2,50 €/deň) 

Občasná starostlivosť – 20 €/deň  vrátane stravy pre deti od 1 do 3 rokov

                                        – 15 €/deň  vrátane stravy pre deti od 3 do 6 rokov 

Hodinová starostlivosť: 3 €/hod. – využívaná v adaptačnom programe

 

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri chorobe či plánovanej neprítomnosti dieťaťa v jasliach je potrebné oznámiť to do 07:30, v takomto prípade sa poplatok za stravu za daný deň vráti.