O nás

Aj keď sme vznikli len pred pár rokmi, našimi rukami už prešlo veľa detičiek, niektoré z nich dokonca už zasadli do školských lavíc, kde ďalej rozvíjajú svoje schopnosti a učia sa nové veci. Začínali sme ako jasličky (preto máme stále taký názov stránky, lebo sme ešte nezmenili doménu), no v súčasnosti fungujeme aj ako škôlka, preto môžeme prijímať deti od 1 do 6 rokov. Naše zariadenie poskytuje deťom možnosť celodennej, ale takisto aj poldennej starostlivosti, výnimočne aj občasnej. Maximálna kapacita nášho zariadenia je 20 detí. Prevádzku zabezpečujeme od 7.00 do 17.00 hod., prípadne podľa osobnej dohody s rodičmi, ak by potrebovali priviesť dieťatko ráno skôr.

Naše zariadenie pre Vaše detičky zabezpečí základné hygienické potreby. Každé dieťatko bude mať pridelenú vlastnú postieľku, posteľnú bielizeň, uteráčik a menšie detičky aj podbradníčky. Samozrejmosťou sú takisto plienky, vlhčené utierky a krém na zapareniny, takisto všetky hygienické aj výtvarné potreby. Rodičia nachystajú dieťatku len vecičky nevyhnutné z hľadiska jeho osobných potrieb.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  • poskytujeme celodennú a poldennú, výnimočne aj občasnú starostlivosť deťom vo vekovej kategórii od 1 do 6 rokov
  • okrem bežnej starostlivosti o detič robíme s deťmi rôzne iné aktivity prevažne pohybového charakteru, k čomu nám výrazne napomáha vybavenie našej veľkej herne s rozlohou 60 m2, kde majú deti možnosť športového vyžitia v podobe hry s loptou, na skákadlách, preliezačkách, trampolíne, cvičenia na žinenkách a pre najmenšie detičky šmýkanie na šmýkalke, lezenie v tuneli a hranie sa v ohrádke s guličkami či v plyšákovom bazéne
  • vymýšľame rôzne prekvapenia na sviatky, najmä na Vianoce, Veľkú noc či ku Dňu matiek a Dňu otcov, máme aj zábavné dni, ako napr. Tekvičkový deň, Karneval, Deň detí a s odchádzajúcimi detičkami nacvičíme vždy aj rozlúčkové vystúpenie 
  • snažíme sa detičky viesť k samostatnosti, najmä čo sa týka obliekania, stolovania, toalety, ale najmä rozvíjať ich slovnú zásobu v ich materinskom jazyku, čo je pre nich prvoradé, preto staviame nie na cudzích jazykoch, ale na našej krásnej slovenčine a snažíme sa detičky naučiť rôzne básničky, pesničky, riekanky, hádanky,  veršovačky, kolektívne hry a rytmické pohyby

ZAMERANIE

Pri vykonávaní jednotlivých činností a hier sú detičky vedené k tomu, aby:​

  • sa zoznamovali s pohybom v priestore a koordináciou svojho tela
  • zdokonaľovali svoje motorické a sociálne zručnosti
  • vnímali svet okolo seba, prírodu, ročné obdobia,
  • pochopili význam a dôležitosť zdravého stravovania a osobnej hygieny
  • zlepšovali svoju komunikáciu a rečové schopnosti,
  • rozvíjali svoju kreativitu rôznymi druhmi aktivít

STRAVOVANIE

Strava podávaná detičkám v našom zariadení zodpovedá výživovým odporúčaniam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nakoľko je pripravovaná v materskej škole, z ktorej ju prepravujeme k nám. Z tohto dôvodu sa nemusíte báť, nakoľko materské školy pripravujú stravu deťom v zmysle predpísaných noriem. Preto je naša strava prísne sledovaná a pravidelné kontrolovaná hygienikmi. 

Nech sa páči, pozrite si fotky priestorov našich jasličiek. 

Alebo sa virtuálne porozhliadnite po našich priestoroch.